Üdvözöljük!

Az Oroszlányi Ebrendészeti telep bemutatkozása

Oroszlányban már az 1990-es évek eleje óta folyik ebrendészeti tevékenység és működik az ebrendészeti telep. Az önkormányzat azóta anyagi lehetőségeihez mérten minden évben fejleszti és korszerűsíti a telephelyet, amely a jelenlegi szervezeti formában 2017. július 01-től működik. Az önkormányzat az tevékenység ellátását saját szervezeti keretek között látja el, amely az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal, Városrendészeti Osztályának vezetőjének közvetlen felügyelete és ellenőrzése alatt, két fő ebrendész kolléga közreműködésével történik.

Az önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása, továbbá a város belterületén elhullott állatok begyűjtése. A hatályos szabályozás szerint mindkét feladat a gyepmester hatáskörébe tartozik, mely feladat kettéválik: az élő állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok az ebrendészeti tevékenység fogalomkörébe tartozik, utóbbi pedig kizárólag az elhullott állatok begyűjtését és kezelését jelenti.

Az ebrendészeti telep elsősorban karanténfunkciót lát el, annak elsődleges célja az egészségügyi, állategészségügyi és biztonsági kockázatot jelenthető állatok elhelyezése, elkülönített tartása arra az időre, amíg ezeknek a kockázatoknak a megléte vagy hiánya tisztázódik.

2022.01.01-től hatályos Korm. rendelet részletesen szabályozza az ebrendészeti tevékenység végzésének, továbbá az ebrendészeti telep létesítésének, működtetésének, az állatok örökbeadásának, valamint életük megengedett módon történő kioltásának feltételeit. Fontos új előírás, hogy az idei évtől kizárólag bejelentett és nyilvántartásba vett ebrendészeti telepek végezhetnek ebrendészeti tevékenységet. A települési önkormányzatoknak, illetve azok társulásainak rendelkezniük kell ebrendészeti teleppel, vagy szerződést kell kötniük nyilvántartásba vett ebrendészeti telepet működtető természetes vagy jogi személlyel az ebrendészeti tevékenység ellátása érdekében.

Oroszlány városvezetése elkötelezett a kóbor állatokkal kapcsolatban és tervezi a telephely további korszerűsítését, fejlesztését annak érdekében, hogy a telephelyre bekerült ebek tartása megfelelő és szakszerű legyen.

Az ebek tartásával összefüggő legfontosabb jogszabályok:
  • 1998. évi XXVIII. törvény - az állatok védelméről és kíméletéről
  • 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet - a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
  • 785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet - a kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól